Zde může být vaše reklama.

SEM CHODÍ DĚTI RÁDY International School Olomouc - škola, která učí nejen studovat

International School Olomouc - škola, která učí nejen studovat

foto: International School Olomouc

20. 12. 2023 - 11:15

Příjemné rodinné prostředí, výuka v angličtině, vlastní areál se zelení a hřišti, žádné memorování, ale individualizovaný přístup s důrazem na rozvoj dovedností, či snaha vést děti tak, aby se učily rády a vzdělávání považovaly za přirozenou součást životů. To a mnohem více charakterizuje International School Olomouc, mezinárodní mateřskou a základní školu, která ve městě funguje už od roku 2007.

Vlastní areál s bohatým vyžitím i parkovištěm
International School Olomouc, jejímž hlavním vyučovacím jazykem je angličtina, sídlí v Sokolovské ulici u Klášterního Hradiska. Vedle mateřské a základní školy je v soukromém areálu fotbalové hřiště, dětské hřiště, zpevněné plochy na hraní sportů, malý sad, lesík a parkoviště pro rodiče. "Tím, že je areál školy uzavřený, nabízí dětem i rodičům dostatečný komfort. Děti tráví spoustu času venku jak při výuce, tak při mimoškolních aktivitách, rodiče mají možnost pohodlně zaparkovat, když přivážejí dítě do školy či školky nebo jej naopak vyzvedávají," uvádí ředitelka International School Olomouc Michaela Fusková.

Individualizovaný přístup bez důrazu na memorování
"
Naším cílem je vést a motivovat děti tak, aby se učily a chodily do školy rády a vzdělávání považovaly za přirozenou součást života. Snažime se, aby se staly zodpovědnými osobnostmi, které přirozeně komunikují a umí si vytvořit a formulovat svůj vlastní názor, ale současně umí respektovat autority a názory ostatních a postarat se o slabší a pomoci jim," přibližuje hlavní cíle školy Michaela Fusková.  

Výuka je zaměřena na individualizovaný přístup s ohledem na rozvoj dovedností a oproti mnoha klasickým českým školám neklade důraz na memorování učiva. "Program je nastavený tak, že znalosti jsou důležité, ale nedává smysl se učit seznamy měst, prvků, panovníků bez toho, aby děti chápaly, co se vlastně učí," říká Fusková. Dle ní je naopak důležité, aby se děti vzdělávaly v souvislostech. I z toho důvodu je na prvním stupni základní školy v rozvrhu IPC, kde se učí všechny předměty, kromě českého a anglického jazyka, matematiky a tělesné výchovy, projektově. "Je pro nás klíčové rozvíjet děti nejen po akademické stránce, ale i v rámci osobnostního rozvoje tak, aby si osvojily kompetence důležité pro mladé lidi, kteří vstupují do světa v 21. století," dodává Michaela Fusková.

Výhody International School
Kromě výše zmíněného patří mezi klíčové výhody výuka a imerze v anglickém jazyce, využití inovativních výukových metod, které učitelé čerpají z programu Cambridge International pro mezinárodní školy. Dále jsou to malé třídy, kde je maximálně 15 dětí, s čímž souvisí i příjemné, moderní a takřka rodinné prostředí.

International School Olomouc vzdělává děti od dvou let v mateřské škole, a to imerzní metodou, kdy si děti osvojují anglický jazyk přirozeně, takzvaným ponořením, nikoliv vysvětlováním nebo cvičením k podpoře jazykové správnosti. Základní škola zahrnuje první i druhý stupeň a je vhodná pro všechny děti jak z českých rodin, tak pro cizince. České děti mají mezinárodní program přizpůsobený, v rámci rozvrhu mají i hodiny češtiny, vlastivědy a na druhém stupni českého dějepisu, zeměpisu a později i matematiky v českém jazyce. Ostatní předměty probíhají společně s dětmi, jejichž mateřským jazykem není čeština, a to v anglickém jazyce.

"Vnímám jako nesmírně důležité, že v Olomouci postupně budujeme školu, jež je schopna reagovat na změny ve společnosti a vybavuje děti potřebnými znalostmi a dovednostmi, aby se v budoucnu neztratily," říká závěrem Michaela Fusková a za celý pedagogický sbor přeje všem hezké Vánoce a vše nejlepší do roku 2024.

Veškeré informace o International School Olomouc, o způsobu vzdělávání i přijímání žáků naleznete na webu https://www.ischool.cz/cz/.

(PR)

 

Další články