Zde může být vaše reklama.

ŽELEZNICE BUDOUCNOSTI Vysokorychlostní trať ano, ale koleje schovat do tunelu, zní z Přerova

Vysokorychlostní trať ano, ale koleje schovat do tunelu, zní z Přerova

foto: Správa železnic

25. 02. 2024 - 11:21

Přerov – Vysokorychlostní železnice mezi Prahou a Ostravou je potřebná a Přerov ji rozhodně podporuje, požaduje však po státu, aby trať kolem města skryl pod zem. Radní se shodli na tom, že plánovaná stavba by v dnešní podobě narušila cenné přírodní a rekreační oblasti na okraji Přerova. Píší proto ministru dopravy a správcům železnice, kteří stavbu rychlodráhy připravují, aby zvolili variantu vedení kolejí tunelem.

„Nechceme si nechat zničit krajinu vysokorychlostní tratí, která svou trasou zasáhne do místních částí Vinary, Čekyně a Předmostí. Nechceme dopustit, aby vycházková trasa za městem nenávratně zmizela,“ řekl přerovský primátor Petr Vrána. Trasa by podle navrhovaných řešení procházela cennými přírodními lokalitami. Dotýkala by se Čekyňského a Popovického kopce, který je chráněným územím. Prostupy do okolní krajiny by musely být řešeny mimoúrovňově a tím by podle radních byla celá oblast znehodnocena.

Ministerstvo se jednání s městem nebrání a uvědomuje si důležitost krajiny kolem Čekyně. Na druhou stranu chce posoudit všechny okolnosti stavby tunelu. „Vnímáme i to, co bude výhodnější z hlediska životního prostředí a okolní zástavby. Je na nás, abychom společně zhodnotili variantu, která bude nejen ekonomicky únosná, ale i vhodná z hlediska lidí žijících v okolí a zároveň zásahu do hydrogeologických poměrů. To je také jeden z velmi významných faktorů,“ uvedl před časem v Olomouci ministr dopravy Martin Kupka.

V regionu se budou stavět tři úseky trati. Již za dva roky se má rozběhnout výstavba VRT Moravská brána I a II z Prosenic do Hranic a z Hranic do Ostravy – Svinova a také dvanáctikilometrová odbočka z Prosenic do Brodku u Přerova, která přivede rychlodráhu blíže k Olomouci. A právě v této části by měly podle radních z Přerova vést koleje pod zemí. Za cca dalších 15 let se má začít stavět VRT Haná, která spojí Prosenice s Brnem.

Budování vysokorychlostní trati se v Olomouckém kraji dotkne hlavně lidí na Přerovsku. Správa železnic již před několika měsíci oslovila samosprávy i občany měst a obcí, kterých se výstavba trati dotýká. S mobilním informačním centrem a na debatách vysvětlovala podrobnosti projektu a jeho konkrétních dopadů na život. Některé připomínky občanů slíbila zapracovat do dokumentace.

Co jsou to vysokorychlostní trati?

Vysokorychlostní železnice je dopravní síť, která zcela zásadně mění podobu veřejné dopravy. Díky radikálnímu zkrácení cestovních dob se systém velmi rychlých vlakových spojů zpravidla stává páteří dopravy v zemi. Rychlost přepravy je dána jednak soupravami přesahujícími rychlost 300 km/hod, jednak samostatnými koridory, po kterých nejezdí nákladní vlaky a mají pouze mimoúrovňová křížení s jinými komunikacemi. K vysokorychlostní železnici patří ale i navazující regionální expresy, které značně zrychlují každodenní dojíždění za prací nebo vzděláním do velkých měst i z velmi vzdálených regionů. Na vysokorychlostní vlaky zpravidla navazuje také další doprava, ať už běžná vlaková, autobusová, nebo městská. Podle plánů odborníků i politiků by měla být kompletní vysokorychlostní železnice v celé ČR dobudována cca za 25 let.

Předpokládáné doby přepravy mezi městy v systému VRT:

  • Praha – Ostrava – cca 1,5 hodiny
  • Praha – Brno – 1 hodina
  • Praha – Olomouc – pod 1,5 hodiny
  • Hranice – Olomouc – 18 minut
  • Hranice – Ostrava – 18 minut

 

 

 

Další články