Zde může být vaše reklama.

Průvod městem FOTO: Hejtman, primátor a biskup se převlékli za Tři krále

FOTO: Hejtman, primátor a biskup se převlékli za Tři krále

foto: Lukáš Blokša

06. 01. 2022 - 11:05

Od katedrály svatého Václava dnes dopoledne na koních společně vyrazili hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, olomoucký primátor Miroslav Žbánek a olomoucký biskup Josef Nuzík v rolích tří králů směrem do města. Po cestě k radnici navštívili také arcibiskupa Jana Graubnera a rektora Univerzity Palackého Martina Procházku. Doprovázel je i sbor Moravského divadla Olomouc, se kterým zpívali koledy.

"Já jsem se dosud vždycky účastnil jen jako darující, tedy ten, kterého tři králové navštíví, vyposlechne si koledu a věnuje nějaký obnos. A protože šlo většinou i o děti, tak nějaké bonbóny nebo čokoládky. Letos tedy jdu poprvé jako člověk s kasičkou, i když zde je to letos bez kasičky. Důležitý je i charitativní význam akce. Beru to jako podporu této akce. Zároveň jsme tady dnes v zajímavé sestavě, protože když společně vyrazí hejtman, primátor a biskup, symbolizuje to jednotu a snahu o společné úsilí ve prospěch kraje. Alespoň tak to beru," popsal hejtman Suchánek, co pro účast v tříkrálovém průvodu znamená.

"Tříkrálová sbírka má dva rozměry. Světu nese naději. Koledování tří králů nám připomíná, že se událo cosi velkého, svět není ve ztrátě, nejde dolů, ale pořád má naději," uvedl biskup Nuzík, co pro něj tři králové znamenají. Zároveň také připomněl symboliku nápisu K+M+B, který se píše na zárubně dveří a lidé si často myslí, že jde o zkratku jmen tří králů - Kašpar, Melichar a Baltazar. Tak to ale není. "Jde o počáteční písmena latinského požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus ať požehná tento příbytek," uvedl Nuzík. I přesto nalézá symboliku i ve jménech tří králů. Kašpar znamená strážce pokladu, Melichar znamená můj král je světlo. A Balzazar znamená ochránce života.

Na zastávkách během pouti se zpívaly koledy, se kterými třem králům pomáhal sbor Moravského divadla Olomouc. Během své cesty od katedrály k radnici se tři králové setkali také s rektorem Univerzity Palackého Martinem Procházkou a v budově arcibiskupství je přivítal i Jan Graubner. Ten se vyjádřil k tomu, jak vnímá tříkrálovou sbírku, která v Olomouci před více než dvaceti lety začala.

"Tři králové roznášejí zprávu o tom, že Bůh od nás není daleko, o Vánocích se stává člověkem a je dobře, že víme o tom, že člověk může být blízko domu. Naše tříkrálová sbírka je spojená s dílem charitním. Je to příležitost, abychom se o něco rozdělili. A přes charitu můžeme pomoci těm, kterým bylo dáno o něco méně, než nám ostatním. Když jsme začínali, byla za tím odvaha šílenců. Mělo to dost odpůrců, že se to takto rozvine, jsem nečekal. Počítal jsem s tím, že se to musí rozšířit, ale e budou chodit primátoři, hejtmani a zpívat koledníci z opery, o tom jsem neměl tušení. Je to milé překvapení," uvedl Graubner.

V letošním roce vyrazili tři králové do ulic Olomouce bez fyzických kasiček, místo toho u sebe měli kartičky s QR kódem, přes který se dá přispět. Vzhledem k probíhající pandemii koronaviru chce charita i tímto způsobem upozornit na vzniklou situaci. Přispět se ale kromě koledníků dá také do statických kasiček, které se osvědčily v loňském roce a jsou k dispozici na různých úřadech, kostelích, v obchodech, firmách a lékárnách, ale i na dalších místech. Darovat se pak dá i prostřednictvím platební brány, sbírkového účtu, nebo přes dárcovské SMS.

Další články